MIMA - plastové a hliníkové fasády
*****
INOUTIC - šesť-komorovy systém s 3 tesneniami, hĺbka 76 mm